ผ้าอ้อมแบบกางเกง

はくパンツ はくパンツ

image

image

image

はくパンツ
ภาพผลิตภัณฑ์

ผ้าอ้อมแบบกางเกงของ "รีเฟร®" มีหลากหลายประเภทให้เลือก อาทิ
ผ้าอ้อมกางเกงสีกลมกลืนกับผิว ผ้าอ้อมกางเกงบางเบา
ผ้าอ้อมกางเกงซึมซับเต็มที่สำหรับกลางคืน

มีให้เลือก 6 ขนาด

เกงสีกลมกลืนกับผิว

บางเบาสวมใส่สบายกระชับรูป

ทรงบาง ซึมซับยาวนาน มั่นใจทรงบาง ซึมซับยาวนาน มั่นใจ

ผืนเดียวมั่นใจตลอดคืน

เกงสีกลมกลืนกับผิว

บางเบาสวมใส่สบายกระชับรูป

ทรงบาง ซึมซับยาวนาน มั่นใจ

ผืนเดียวมั่นใจตลอดคืน

M–L 2

S–LL 2

SS–3L 4

ML–LL 6

ปริมาณปัสสาวะ 1 ครั้ง ประมาณ 150ml จำนวนครั้งโดยประมาณ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผ้าอ้อมกางเกง สีกลมกลืนกับผิว

ทรงบางสวมใส่ง่ายเหมือนชุดชั้นใน

M–L 2

image

image

ผ้าอ้อมกางเกง สีกลมกลืนกับผิว

สีสันมีสไตล์

กระชับรูป

ทรงบางกระชับรูปเคลื่อนไหวสะดวกไม่เทอะทะ

สบายผิว

สบายผิว

ป้องกันการไหลซึม
ด้านข้างด้วยจีบซิกแซก

ภาพผลิตภัณฑ์

ผ้าอ้อมกางเกง สีกลมกลืนกับผิว ผ้าอ้อมกางเกง สีกลมกลืนกับผิว ผ้าอ้อมกางเกง สีกลมกลืนกับผิว ผ้าอ้อมกางเกง สีกลมกลืนกับผิว ผ้าอ้อมกางเกง สีกลมกลืนกับผิว ผ้าอ้อมกางเกง สีกลมกลืนกับผิว ผ้าอ้อมกางเกง สีกลมกลืนกับผิว
ภาพผลิตภัณฑ์

ขนาด M L
รอบเอว

65–90

80–105

สินค้านี้ผลิตในญี่ปุ่น

แผ่นชีทอากาศถ่ายเทสะดวก แผ่นชีทอากาศถ่ายเทสะดวก

ประสิทธิภาพสูงในการดับกลิ่น ประสิทธิภาพสูงในการดับกลิ่น

ผ้าอ้อมกางเกง
บางเบาสวมใส่สบายกระชับรูป

ผ้าอ้อมกางเกงสวมใส่ง่ายทรงบางกระชับรูป

S–LL 2

image

image

ผ้าอ้อมกางเกง บางเบาสวมใส่สบายกระชับรูป

สวมใส่ง่าย

สวมใส่ง่าย

สามารถยืดหยุ่นได้
ง่ายต่อการสวมถอด


กระชับรูป

ทรงบางกระชับรูปเคลื่อนไหวสะดวกไม่เทอะทะ

สบายผิว

สบายผิว

ป้องกันการไหลซึม
ด้านข้างด้วยจีบซิกแซก

ภาพผลิตภัณฑ์

ผ้าอ้อมกางเกง บางเบาสวมใส่สบายกระชับรูป ผ้าอ้อมกางเกง บางเบาสวมใส่สบายกระชับรูป ผ้าอ้อมกางเกง บางเบาสวมใส่สบายกระชับรูป ผ้าอ้อมกางเกง บางเบาสวมใส่สบายกระชับรูป ผ้าอ้อมกางเกง บางเบาสวมใส่สบายกระชับรูป ผ้าอ้อมกางเกง บางเบาสวมใส่สบายกระชับรูป ผ้าอ้อมกางเกง บางเบาสวมใส่สบายกระชับรูป ผ้าอ้อมกางเกง บางเบาสวมใส่สบายกระชับรูป ผ้าอ้อมกางเกง บางเบาสวมใส่สบายกระชับรูป
ภาพผลิตภัณฑ์

ขนาด S M L LL
รอบเอว

55–75

65–90

80–105

95–125

สินค้านี้ผลิตในญี่ปุ่น

แผ่นชีทอากาศถ่ายเทสะดวก แผ่นชีทอากาศถ่ายเทสะดวก

ประสิทธิภาพสูงในการดับกลิ่น ประสิทธิภาพสูงในการดับกลิ่น

ผ้าอ้อมกางเกง ทรงบางซึมซับยาวนาน มั่นใจ

ผ้าอ้อมกางเกงสวมใส่ง่ายทรงบางกระชับรูป

SS–3L 4

image

image

ผ้าอ้อมกางเกง ทรงบางซึมซับยาวนาน มั่นใจ

สวมใส่ง่าย

สวมใส่ง่าย

สามารถยืดหยุ่นได้
ง่ายต่อการสวมถอด


กระชับรูป

ทรงบางกระชับรูปเคลื่อนไหวสะดวกไม่เทอะทะ

สบายผิว

สบายผิว

ป้องกันการไหลซึม
ด้านข้างด้วยจีบซิกแซก

ภาพผลิตภัณฑ์

ผ้าอ้อมกางเกง ทรงบางซึมซับยาวนาน มั่นใจ ผ้าอ้อมกางเกง ทรงบางซึมซับยาวนาน มั่นใจ ผ้าอ้อมกางเกง ทรงบางซึมซับยาวนาน มั่นใจ ผ้าอ้อมกางเกง ทรงบางซึมซับยาวนาน มั่นใจ ผ้าอ้อมกางเกง ทรงบางซึมซับยาวนาน มั่นใจ ผ้าอ้อมกางเกง ทรงบางซึมซับยาวนาน มั่นใจ ผ้าอ้อมกางเกง ทรงบางซึมซับยาวนาน มั่นใจ ผ้าอ้อมกางเกง ทรงบางซึมซับยาวนาน มั่นใจ ผ้าอ้อมกางเกง ทรงบางซึมซับยาวนาน มั่นใจ
ภาพผลิตภัณฑ์

มี 6 ขนาดให้เลือก

ขนาด SS S M L LL 3L
รอบเอว

45–60

55–75

65–90

80–105

95–125

110–140

เหมาะสำหรับผู้ที่มีร่างเล็ก

เหมาะสำหรับผู้ที่มีร่างเล็ก

จูเนียร์เล็กกว่าผ้าอ้อมผู้
ใหญ่ใหญ่กว่าผ้าอ้อมทารก


ขนาดใหญ่พิเศษ

ขนาดใหญ่พิเศษ

หากขนาด LL เล็กเกินไป
ควรเลือกใส่ขนาด 3L


สินค้านี้ผลิตในญี่ปุ่น (เฉพาะขนาด 3L ผลิตในอเมริกา)

แผ่นชีทอากาศถ่ายเทสะดวก แผ่นชีทอากาศถ่ายเทสะดวก

ประสิทธิภาพสูงในการดับกลิ่น ประสิทธิภาพสูงในการดับกลิ่น

ผ้าอ้อมกางเกงผืนเดียวมั่นใจตลอดคืน

ผืนเดียวมั่นใจตลอดคืน

ML–LL 6

image

ผ้าอ้อมกางเกงผืนเดียวมั่นใจตลอดคืน

สวมใส่ง่าย

ทั้ง ๆ ที่ไม่รัดแน่นช่วงเอวแต่กลับกระชับพอดีตัว ไม่เลื่อนไหล

กระชับรูป

ทรงบางกระชับรูปเคลื่อนไหวสะดวกไม่เทอะทะ

สบายผิว

สบายผิว

ป้องกันการไหลซึม
ด้านข้างด้วยจีบซิกแซก

ภาพผลิตภัณฑ์

ผ้าอ้อมกางเกงผืนเดียวมั่นใจตลอดคืน ผ้าอ้อมกางเกงผืนเดียวมั่นใจตลอดคืน ผ้าอ้อมกางเกงผืนเดียวมั่นใจตลอดคืน ผ้าอ้อมกางเกงผืนเดียวมั่นใจตลอดคืน ผ้าอ้อมกางเกงผืนเดียวมั่นใจตลอดคืน
ภาพผลิตภัณฑ์

ขนาด ML LL
รอบเอว

70–95

90–125

สินค้านี้ผลิตในญี่ปุ่น

แผ่นชีทอากาศถ่ายเทสะดวก แผ่นชีทอากาศถ่ายเทสะดวก

ประสิทธิภาพสูงในการดับกลิ่น ประสิทธิภาพสูงในการดับกลิ่น

วิธีใช้

วิธีสวม

กรุณาตรวจสอบก่อนใช้
ด้านหลังจะมีอักษรกำกับ
(ยกเว้นผ้าอ้อมสีกลมกลืน)

สวมใส่เหมือนชุดชั้นในทั่วไป

วิธีเปลี่ยน

หลังจากใช้แล้ว
สามารถถอดออกได้เลย
หรือฉีกออกจากด้านข้าง

วิธีทิ้งหลังใช้แล้ว

ควรม้วนพับให้เล็กลงก่อนทิ้ง

ขอแนะนำแผ่นอนามัยสำหรับผ้าอ้อมกางเกงทรงบาง

image

แผ่นอนามัยสำหรับผ้าอ้อมกางเกง
ใส่สบาย ติดทนไม่เลื่อนหลุด

กระชับรูปเคลื่อนไหวง่าย
เทปกาวติดแน่นไม่เลื่อนไหล

แผ่นอนามัยสำหรับผ้าอ้อมกางเกงใส่สบาย ติดทนไม่เลื่อนหลุด

สำหรับกลางวัน 2

ズレなく快適紙パンツ用パッド ズレなく快適紙パンツ用パッド

image ภาพผลิตภัณฑ์

กะระยะในการใส่หน้าหลังได้ง่ายติดแน่นด้วยเทปกาวป้องกันการเลื่อนไหล

ชนิดปลอดความชื้น / มั่นใจในการดับกลิ่นด้วยส่วนผสมระงับกลิ่นพอลิเมอร์ ชนิดปลอดความชื้น / มั่นใจในการดับกลิ่นด้วยส่วนผสมระงับกลิ่นพอลิเมอร์

หากใช้ควบคู่กับแผ่นอนามัยสำหรับผ้าอ้อมกางเกง....

ง่ายต่อการเปลี่ยน

เพียงแค่เปลี่ยนแผ่นอนามัยที่ใช้แล้วเท่านั้น
ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมกางเกงทุกครั้ง

ประหยัด

สะดวกสบายและลดความกังวลให้กับผู้ใช้และผู้ดูแล
ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ตัวอย่าง

ใช้ผ้าอ้อมแบบกางเกงเปลี่ยนทั้งหมด 4 ครั้้งในหนึ่งวัน

ใช้ผ้าอ้อมแบบกางเกงเปลี่ยนทั้งหมด 4 ครั้้งในหนึ่งวัน

image image

เปลี่ยนเฉพาะแผ่นอนามัย

ประหยัด ประหยัด

ช้ผ้าอ้อมเทปกาวเพียง 1 ตัวเปลี่ยนเฉพาะ แผ่นเสริมซึมซับ3 ครั้งใน 1 วัน

ช้ผ้าอ้อมเทปกาวเพียง 1 ตัวเปลี่ยนเฉพาะ แผ่นเสริมซึมซับ3 ครั้งใน 1 วัน

หากใช้แผ่นอนามัย ควรเปลี่ยนผ้าอ้อมเทปกาวใช้ง่ายทุกวัน
แม้ว่าผ้าอ้อมเทปกาวจะไม่เปื้อนเลอะก็ตาม

วิธีใช้แผ่นอนามัยสำหรับผ้าอ้อมกางเกง

หากผู้ดูแลเป็นผู้เปลี่ยน

หากเปลี่ยนด้วยตัวเอง

สอดแผ่นอนามัยกระชับรูป
ตรงกลางของผ้าอ้อม

กดแนบแผ่นอนามัยด้านหน้า
กับผ้าอ้อม

ติดเทปกาวด้านหน้า

กดแนบแผ่นอนามัยด้านหลัง
กับผ้าอ้อม

ติดเทปกาวด้านหลัง

สารบัญ ผลิตภัณฑ์เพื่อความสุขสบายของชีวิต

Top of the page