สอบถาม

HOME  >  เครื่องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

เครื่องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ไม่ทอผลิตภัณฑ์ใช้สอยทางการแพทย์เพื่อความสะอาดและปลอดภัยจากการติดเชื้อสำหรับผู้ปฏิบัติการรักษาและผู้รับการรักษาเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในวงการแพทย์
ผลิตภัณฑ์ของ ลีฟดู เมดิคัล นอกจากความปลอดภัยที่เชื่อถือได้แล้ว ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากการคิดค้นด้วยมุมมองของผู้ใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงในการใช้งานได้อย่างดี
เราทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถคอยสนับสนุนและตอบรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์

  • วัสดุผ้าใช้ในการผ่าตัด
  • ชุดในการผ่าตัด
  • หมวกคลุม, หน้ากาก
  • ผ้าสำลี
  • ชุดสวมใส่
  • อุปกรณ์ประกอบ

COPYRIGHT © LiveDo CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.