สอบถาม

HOME  >  รายละเอียดของบริษัท

Company

รายละเอียดของบริษัท

สนับสนุนทั้งในด้าน
การดูแลพยาบาลและการรักษา

บริษัท โตโย เอเซซัย บริษัทแม่ของเราได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2508 ดำเนินการผลิตสินค้าประเภทผ้าอ้อมสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด

และเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จึงเริ่มก่อตั้งธุรกิจเพื่อเป็นเสาหลักที่สองในการบริหารบริษัทเมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2545 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท LiveDo Corporation (ลีฟดู คอร์ปอเรชั่น)

ชื่อ LiveDo(ลีฟดู) สื่อถึงปณิธานของบริษัทเราในการช่วยสนับสนุนให้ผู้คนดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีพลังและมีความสุข ซื่งเป็นเครื่องหมายของการมาของคำว่า "เพิ่มพลังของชีวิต"

เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น การเปลี่ยนชื่อบริษัทสะท้อนถึงความมั่นคงในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการ โดยผ่านแบรนด์ รีเฟร เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ทั้งด้านการพยาบาลและการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไป

ในฐานะบริษัทสนับสนุน "เพิ่มพลังของชีวิต" ไม่เฉพาะการดูแลพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทย์เรายังตั้งปณิธานจัดการกับปัญหาสังคมต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้คนตระหนักถึงชีวิตที่มีสุขภาพดีและกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเช่นกัน

กรรมการผู้จัดการ

โทโมฮิโตะ อุดะ

COPYRIGHT © LiveDo CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.