สอบถาม

HOME  >  ข้อความจากผู้บริหาร

Company

ข้อความจากผู้บริหาร

สนับสนุนทั้งในด้าน
การดูแลพยาบาลและการรักษา

ยินดีต้อนรับสู่ ลีฟดูเว็ปไซด์

บริษัทของเราได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา (ชื่อเดิมบริษัทโตโยเอไซ) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมกระดาษมาโดยตลอด
ตลอดระยะเวลาที่บริษัทของเราได้ดำเนินธุรกิจมา เราได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารธุรกิจอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานสามารถตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังได้ขยายการบริหารธุรกิจในด้านการผลิตสินค้าเกี่ยวกับวงการแพทย์เพิ่มขึ้นจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอีกด้วย และเมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2545 เราเริ่มสตาร์ทใหม่อีกครั้งด้วยประสิทธิภาพที่มั่นคงและได้รับความเชื่อถือไปพร้อมๆกับชื่อบริษัทใหม่ "บริษัทลีฟดู คอร์ปอเรชั่น"

ชื่อใหม่ของบริษัท (Live + Do) ได้รวมความหมายถึง "การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ"

ในนามใหม่ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ รีเฟร เป็นผลิตภัณฑ์ด้านการดูแล, ลีฟดู เมดิคัล เป็นแผนกผลิตภัณฑ์ซัพพอร์ตทางการแพทย์ของเราที่เพิ่มพูนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น เพื่อสนับสนุนความเป็นอิสระและ "ช่วยเสริมสร้างพลังและความสุขให้ชีวิต" อีกด้วย

บริษัทลีฟดู คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทที่เข้าถึงการดูแลพยาบาลและอยู่เคียงข้างทั้งคนดูแลและคนที่รับการดูแลมาตลอดทำให้เราสามารถใช้มุมมองการให้และการรับการดูแลมาเป็นแนวคิดพัฒนาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานที่จริงได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ว ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่เรามุ่งหมายพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ประธานบริษัท

ทาคาโอะ คุซุมิ

COPYRIGHT © LiveDo CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.