สอบถาม

HOME  >  ข้อมูลของบริษัท

Company

รายละเอียดของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ลีฟดู คอร์ปอเรชั่น
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2508
หุ้นทุน 773,247,850เยน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567)
สินค้าที่ผลิต ผลิตและจำหน่าย ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแล ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้ง (ผ้าไม่ทอสำหรับใช้ในการผ่าตัด และผลิตภัณฑ์ชุดผ่าตัด)
กรรมการบริษัท
ประธานบริษัท
ทาคาโอะ คุสุมิ
กรรมการผู้จัดการ
โทโมฮิโตะ อุดะ
รองประธานบริษัท และกรรมการการบริหาร
เคอิจิ อิชิคาวะ
กรรมการบริหาร
โทชิฮิโร คาโต
กรรมการบริหาร
โยชิโตะ ซาโนะ
กรรมการบริหาร
คะซุมิจิ ฮายาชิ
กรรมการบริหาร
ฮาจิเมะ ชิโมมูระ
กรรมการบริหารจากภายนอก
คะทสึฮิโกะ โยชิดะ

(เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567)

จำนวนพนักงาน 1,192คน (เดือนมีนาคม พ.ศ.2567) ไม่รวมพนักงานชั่วคราว
ธนาคารตัวแทน ธนาคารอิโย, ธนาคารอะวะ, ธนาคารมิซุโฮ, ธนาคารสุมิโทโม มิทสุย, และ ธนาคารโชโคจุคิน
ยอดขายโดยประมาณ

COPYRIGHT © LiveDo CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.