สอบถาม

HOME  >  ข้อมูลของบริษัท

Company

ข้อมูลของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัทลีฟดู คอร์ปอเรชั่น
ก่อตั้งกิจการ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2508
หุ้นทุน 773,247,850 เยน (ข้อมูลเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566)
สินค้าที่ผลิต ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่, ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ, ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์ไม่ทอทางการแพทย์, ชุดเครื่องมือผ่าตัด)
คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการ
มาซาชิ อุดะ
ประธานบริษัท
ทาคาโอะ คุซุมิ
รองประธานบริษัท และกรรมการบริหาร
อิชิคาว่า เคย์อิจิ
กรรมการผู้จัดการ
โทโมฮิโตะ อุดะ
กรรมการบริหาร
โทชิฮิโระ คาโต้
กรรมการบริหาร
โยชิโตะ ซาโนะ
กรรมการบริหาร
คะซุมิชิ ฮะยะชิ
กรรมการบริหาร
ฮาจิเมะ ชิโมมูระิ
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ฮิโรกิ ทะกะฮะชิ
ผู้ตรวจสอบจากภายนอก
โยอิชิโระ ยะมะคะวะ
ผู้ตรวจสอบจากภายนอก
ฮิซาโอะ มิทสึอิ
ผู้บริหาร
อะกิโนริ โอะโฮะริ
ผู้บริหาร
คัตสึโอะ อุเอะตะ
ผู้บริหาร
เท็ตสึยะ โอะกะดะ
ผู้บริหาร
โทกิโยชิ ทะเนะงะชิมะ a
ผู้บริหาร
ฮิโรอะคิ มิโยชิ
ผู้บริหาร
เคตะ อิโต้
ผู้บริหาร
คิอิจิ คาเกะยามะ
ผู้บริหาร
คุมิโกะ ซุเอะโมะริ
ผู้บริหาร
ชินจิ อากิยามะ

(ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566)

จำนวนพนักงาน 1,167คน(ข้อมูลเดือนมีนาคม พ.ศ.2566) * พนักงานประจำ
ธนาคารตัวแทน ธนาคารอิโย , ธนาคารอะวะ , ธนาคารมิซุโฮ , ธนาคารมิทสุอิ สุมิโตโม , ธนาคารโชโคคุมิไอชูโอ เป็นต้น
สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย , โรงพยาบาลรัฐบาล / เอกชน , บ้านพักผู้สูงอายุ สถานบำบัด
บริษัทจัดหาวัตถุดิบ บริษัทอะซะฮิคะเซ, บริษัท SDP Global, บริษัทคินเซ เซชิ, บริษัทชิโคคุ ดะมุโบรุ, บริษัทชินวะ, บริษัท 3M Japan, บริษัทโทโยโชจิ, บริษัทโทเร โอเปรอนเทค, บริษัทโตโยต้าทสืโช, บริษัทนิโชอิวะอิชิบะรุบุ, บริษัทนิปปอนโชคุไบ, บริษัทฮาบิคส์, บริษัท O&M Halyard Japan, บริษัทฟุคุสุเคะโคเกียว, บริษัทเฮงเครุแจแปน, บริษัท MORESCO, บริษัทมารุคาวะ, บริษัทมารุเบนิ, บริษัทมิทสุบิชิโชจิ, บริษัทเรนโก
ยอดขายโดยประมาณ

COPYRIGHT © LiveDo CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.