สอบถาม

HOME  >  Corporate Network

Company

ข้อมูลที่ทำการ


 • สำนักงานใหญ่ชิโคคุ/
  โรงงานเอฮิเมะ คะวะโนเอะ
  ที่อยู่ 45-2 ฮันดะ ตำบลคะนะดะ อำเภอชิโคคุชูโอ จังหวัดเอฮิเมะ 799-0122
  โทรศัพท์ +81-896-58-3019
  โทรสาร +81-896-58-2570

 • สำนักงานใหญ่โอซาก้า
  ที่อยู่ อาคาร JP ชั้น 5F-6F 1-6-10 คาวะระมะจิ ตำบลชูโอ อำเภอโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า 541-0048
  โทรศัพท์ +81-6-6227-1361
  โทรสาร +81-6-6231-7019

 • โรงงานโทคุชิมะ มิโนะ
  ที่อยู่ 997-1 ชิมิซุ ตำบลมิโนะ อำเภอมิโยชิ จังหวัดโทคุชิมะ 771-2301
  โทรศัพท์ +81-883-77-3380
  โทรสาร +81-883-77-3381

 • โรงงานโทคุชิมะ ซาดะมิซุ/
  ศูนย์นวัตกรรม
  ที่อยู่ 89-1 โคยะมะคิตะ ซาดะมิสึ ตำบลสึรุงิ อำเภอมิมะ จังหวัดโทคุชิมะ 779-4104
  โทรศัพท์ +81-883-55-2035/
  +81-883-55-2041
  โทรสาร +81-883-55-2036/
  +81-883-63-4916

 • โรงงานโทคุชิมะ อิจิบะ
  ที่อยู่ 17-1 โยโกตะ คามิงิระอิ ตำบลอิจิบะ อำเภออะวะ จังหวัดโทคุชิมะ 771-1612
  โทรศัพท์ +81-883-36-8181
  โทรสาร +81-883-36-8182

 • โรงงานโทจิคิ ฮะกะ
  ที่อยู่ 89-1 ฮะกะดะอิ ตำบลฮะกะ อำเภอฮะกะ จังหวัดโทจิคิ (นิคมอุตสาหกรรมฮะกะ) 321-3325
  โทรศัพท์ +81-28-687-0891
  โทรสาร +81-28-687-0893

 • โรงงานเอฮิเมะ นีฮามะ
  ที่อยู่ 118-1 ตำบลคันนงบะระ อำเภอนิอิฮามะ จังหวัดเอฮิเมะ 792-0851
  โทรศัพท์ +81-897-40-2180
  โทรสาร +81-897-47-7727

 • สำนักงานด้านการแพทย์ สาขาโตเกียว
  ที่อยู่ ตึกสุมิโทโม นาคาโนะซากะอุเอะ ชั้น 16 , 1-38-1 ชูโอ อำเภอนาคาโนะ โตเกียว 164-0011
  โทรศัพท์ +81-3-5338-5151
  โทรสาร +81-3-5338-5158

 • สำนักงานด้านไลฟแคร์ สาขาโตเกียวe
  ที่อยู่ ชินจุคุ อีสไซด์ สแควร์ ชั้น 3 , 27-30 ชินจุคุ 6 อำเภอชินจุคุ โตเกียว 160-0022
  โทรศัพท์ +81-3-6233-8431
  โทรสาร +81-3-6228-0758

 • สำนักงานขายซัปโปโร
  ที่อยู่ อาคารทาเคดะซัปโปโร ชั้น 4F 13-4 คิตะอิจิโจนิชิ ตำบลชูโอ อำเภอซัปโปโร จังหวัดฮอคไคโด 060-0001
  โทรศัพท์ +81-11-211-6174
  โทรสาร +81-11-299-2421

 • สำนักงานขายเซนได
  ที่อยู่ อาคารไทโยเซเมเซนไดเอกิคิตะ ชั้น 6F 1-12-30 ฮงโจ ตำบลอาโอบะ อำเภอเซนได จังหวัดมิยางิ 980-0014
  โทรศัพท์ +81-22-217-1642
  โทรสาร +81-22-217-1644

 • สำนักงานขายโยโกฮาม่า
  ที่อยู่ อาคารชินโยโกฮาม่า 214 ชั้น 8F 2-14-2 ชินโยโกฮาม่า ตำบลโคโฮกุ อำเภอโยโกฮาม่า จังหวัดคานะกาวะ 222-0033
  โทรศัพท์ +81-45-475-5750
  โทรสาร +81-45-475-5763

 • สำนักงานขายนาโกย่า
  ที่อยู่ อาคารแบร์แมน ชั้น 1F 87 โจดะโจ ตำบลเมโต อำเภอนาโกย่า จังหวัดไอจิ 465-0027
  โทรศัพท์ +81-52-760-1071
  โทรสาร +81-52-760-1073

 • สำนักงานขายคานะซาวะ
  ที่อยู่ อาคารอะซาฮิเซเมคานะซาวะ ชั้น 2F 6-1 มินามิโจ อำเภอคานะซาวะ จังหวัดอิชิกาวะ 920-0919
  โทรศัพท์ +81-76-256-0591
  โทรสาร +81-76-256-0592

 • สำนักงานขายฮิโรชิมะ
  ที่อยู่ อาคารอะซาฮิเซเมฮิโรชิมะ ชั้น 3F ฮิกาชิคานิยะโจ ตำบลฮิกาชิ อำเภอฮิโรชิมะ จังหวัดฮิโรชิมะ 732-0055
  โทรศัพท์ +81-82-207-1257
  โทรสาร +81-82-264-0910

 • สำนักงานขายฟุคุโอคะ
  ที่อยู่ อาคารฮากาตะเอกิอีสเพลส ชั้น 7F 3-1-26 ฮากาตะเอกิฮิกาชิ ตำบลฮากาตะ อำเภอฟุกุโอกะ จังหวัดฟุกุโอกะ 812-0013
  โทรศัพท์ +81-92-414-1110
  โทรสาร +81-92-414-1008

 • LiveDo USA, Inc.
  ที่อยู่ 4925 Livedo Drive, Wilson, NC27893, U.S.A.
  โทรศัพท์ +1-252-237-1373
  โทรสาร +1-252-237-1789

 • ศูนย์กระจายสินค้าฮอคไคโด
  ที่อยู่ 3-5-15 โยเนะซาโตะซังโจ ตำบลชิโรอิชิ อำเภอซัปโปโร จังหวัดฮอคไคโด 003-0873
  โทรศัพท์ +81-11-879-7552
  โทรสาร +81-11-879-7562

 • ศูนย์กระจายสินค้าฮิกาชินิโฮง
  (สินค้าเวชภัณฑ์)
  ที่อยู่ 1-1-1 เอ็ดจูจิมะ อำเภอโคะโตะ จังหวัดโตเกียว 135-0044
  โทรศัพท์ +81-3-3820-1127
  โทรสาร +81-3-3820-1143

 • ศูนย์กระจายสินค้าโอซาก้า
  ที่อยู่ 2-3-1 มิยาจิมะ อำเภออิบะระกิ จังหวัดโอซาก้า 567-0853
  โทรศัพท์ +81-72-632-6021
  โทรสาร +81-72-632-6027

 • ศูนย์กระจายสินค้าฮิกาชินิโฮง
  (สินค้าเวชภัณฑ์)
  ที่อยู่ 6-3 มินาโตะจิมะ ตำบลชูโอ อำเภอโคเบ จังหวัดเฮียวโงะ 650-0045
  โทรศัพท์ +81-78-302-2200
  โทรสาร +81-78-302-2261

 • ศูนย์กระจายสินค้าฮิกาชินิโฮง
  (สินค้าดูแลพยาบาล)
  ที่อยู่ 115-8 โคยะมะคิตะ ซาดะมิสึ ตำบลสึรุงิ อำเภอมิมะ จังหวัดโทคุชิมะ 779-4104
  โทรศัพท์ +81-883-55-2321
  โทรสาร +81-883-63-3090

 • ศูนย์กระจายสินค้าชิซึโอกะ
  ที่อยู่ 507 คะตะโนะกะมิ ยะอิซุ ชิซุโอกะ ญี่ปุ่น
  425-0005
  โทรศัพท์ +81-54-626-1600
  โทรสาร +81-54-636-1663

 • ศูนย์กระจายสินค้าคิวชู
  ที่อยู่ 3-1-1 คามาตะ ตำบลฮิกาชิ อำเภอฟุกุโอกะ จังหวัดฟุกุโอกะ 813-0023
  โทรศัพท์ +81-92-663-6311
  โทรสาร +81-92-663-6312

COPYRIGHT © LiveDo CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.